Nye taksebaneskilt

Taksebaneskilt ved påkjørsel til rullebane. Foto: Rolf Knutsen
Taksebaneskilt ved påkjørsel til rullebane. Foto: Rolf Knutsen
(28.11.2016) Nye taksebaneskilt
Taksebaneskilt ved avkjørsel fra rullebane. Foto: Rolf Knutsen
Taksebaneskilt ved avkjørsel fra rullebane. Foto: Rolf Knutsen
Nye taksebaneskilt er nå montert på taksebane (TWY) A. Skiltene markerer på- og avkjørsel til/fra rullebanen. Skiltene er belyste.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.