Bedre belysning på flyoppstillingsplassen

Arbeide med kabeltrekking til ny lysmast. Foto: Rolf Knutsen
Arbeide med kabeltrekking til ny lysmast. Foto: Rolf Knutsen
(23.11.2016) Bedre belysning på flyoppstillingsplassen
Arbeidet med kabeltrekking til ny lysmast for flyoppstillingsplassene ved hangarene er nå i full gang. Lysmasten vil bidra til at flyoppstillingsplassene nå blir godt belyst.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.