Asfaltering

Asfaltering. Foto: Rolf Knutsen
Asfaltering. Foto: Rolf Knutsen
(02.11.2016) Asfaltering
Det ble i dag foretatt asfaltering på TWY A samt ved hangarområdet og flyoppstillingsplasser.

Det blir nå langt enklere å finne seg en parkeringsplass for gjestende fly.

 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.