Miljøanalyser

Elizabeth tar miljøprøver i bekk. Foto: Astrid Finstad Brevik
Elizabeth tar miljøprøver i bekk. Foto: Astrid Finstad Brevik
(27.10.2016) Miljøanalyser
Vannprøver fra bekk. Foto: Astrid Finstad Brevik
Vannprøver fra bekk. Foto: Astrid Finstad Brevik
Representanter fra Asplan Viak AS har i dag startet jobben med innsamling av miljøprøver i nærområdet rundt Arendal lufthavn, Gullknapp.

Asplan Viak AS vil utarbeide en rapport over miljøtilstanden i nærområdet til flyplassen. Rapporten vil så bli oversendt til Fylkesmannens miljøavd.

I fremtiden vil det bli tatt regelmessige miljøprøver i nærområdet til flyplassen. Dette for å sikre at driften av flyplassen ikke forurenser miljøet. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.