Testing av rullebanebelysning

Rullebanekantlys. Foto: Rolf Knutsen
Rullebanekantlys. Foto: Rolf Knutsen
(26.10.2016) Testing av rullebanebelysning
Det pågår nå testing av rullebanebelysningen på Arendal lufthavn, Gullknapp.

På bildet ser vi at rullebanekantlysene virker som de skal. I løpet av de nærmeste dagene vil all rullebanebelysning bli testet.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.