Lys i vindpølse ved terskel RWY 05

Lys i vindpølsen ved terskel RWY 05. Foto: Rolf Knutsen
Lys i vindpølsen ved terskel RWY 05. Foto: Rolf Knutsen
(21.10.2016) Lys i vindpølse ved terskel RWY 05
Det er nå montert lys i vindpølsen ved terskel RWY 05. Vindpølsen er godt synlig også om natten.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.