Nødstrømsaggregat på plass

Nødstrømsaggregat. Foto: Leif Olsen
Nødstrømsaggregat. Foto: Leif Olsen
(17.10.2016) Nødstrømsaggregat på plass
Arendal lufthavn, Gullknapp har nå fått montert nytt nødstrømsaggregat. Aggregatet er plassert i en container like ved tårnet.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.