Innflygingslys

Innflygingslys. Foto : Jan Morten Myklebust
Innflygingslys. Foto : Jan Morten Myklebust
(27.09.2016) Innflygingslys
Arbeidet med å montere innflygingslys til rullebane 05 og rullebane 23 er snart ferdig.  Også de andre lysene på rullebanen er montert. Elektrikerne skal nå teste all belysning for å se at denne virker. 

Før lysene kan tas i bruk må de testflys. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.