Nye skilt og belysning på "TWY A"

Skilt på TWY A. Foto : Jan Morten Myklebust
Skilt på TWY A. Foto : Jan Morten Myklebust
(27.09.2016) Nye skilt og belysning på "TWY A"
WIG-WAG på TWY A. Foto : Jan Morten Myklebust
WIG-WAG på TWY A. Foto : Jan Morten Myklebust
Taksebanelys. Foto : Jan Morten Myklebust
Taksebanelys. Foto : Jan Morten Myklebust
Anleggsarbeid. Foto : Jan Morten Myklebust
Anleggsarbeid. Foto : Jan Morten Myklebust
Arbeidet med å klargjøre og asfaltere "TWY A" er nå kommet godt i gang. Det er montert skilt og WIG-WAG ved venteposisjon (holding) samt taksebanekantlys.

Merking av TWY vil bli foretatt så snart en er ferdig med asfalteringen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.