Montering av vindpølsemast

Klar for montering av vindpølsemast. Foto: Rolf Knutsen
Klar for montering av vindpølsemast. Foto: Rolf Knutsen
(20.09.2016) Montering av vindpølsemast
Rolf har nylig montert opp vindpølsemast for bane 05.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.