Tårnpult på plass

Ny tårnpult. Foto: Rolf Knutsen
Ny tårnpult. Foto: Rolf Knutsen
(16.09.2016) Tårnpult på plass
Avinor Flysikring AS har nå montert ny tårnpult for AFIS-tjenesten på flyplassen. Instrumenter vil etter hvert bli montert i pulten.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.