Radioantenner på plass i tårnet

Antenner på plass på tårnet. Foto: Rolf Knutsen
Antenner på plass på tårnet. Foto: Rolf Knutsen
(16.09.2016) Radioantenner på plass i tårnet
Avinor Flysikring AS har nå montert radioantenner på tårntaket. Viktig at AFIS-tjenesten på flyplassen har god radiodekning i luftrommet sitt.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.