Plassering av peiler (VDF)

Robert og Asbjørn på befaring. Foto: Rolf Knutsen
Robert og Asbjørn på befaring. Foto: Rolf Knutsen
(01.09.2016) Plassering av peiler (VDF)
Robert og Asbjørn fra Avinor var i dag på befaring på flyplassen for å finne egnet plassering for peiler (VDF). Peiler (VDF) med tilhørende instrumenthytte er kjøpt brukt fra Sandefjord lufthavn, Torp. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.