PAPI RWY 23 montert

PAPI RWY 23. Foto: Rolf Knutsen
PAPI RWY 23. Foto: Rolf Knutsen
(29.08.2016) PAPI RWY 23 montert
PAPI til rullebane 23 ble i kveld montert på flyplassen. Anlegget består av 4 stk. lysbokser som gir flygeren en visuell hjelp til å foreta en innflyging til denne banen.

Det skal også monteres et liknende anlegg til rullebane 05. Anleggene må testflys før de blir endelig godkjent.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.