Teknisk/Operativ godkjenning

Arendal lufthavn, Gullknapp
Arendal lufthavn, Gullknapp
(24.08.2016) Teknisk/Operativ godkjenning
Arendal lufthavn, Gullknapp har nå fått teknisk/operativ godkjenning av Luftfartstilsynet. Godkjenningen gjelder for fly med MTOW på 5.700 kg og med maks 9 passasjerseter. Godkjenningen gjelder for VFR-flyging i dagslys. Godkjenningen gjelder ikke for ervervsmessige flyginger med betalende passasjerer.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.