Montering av innflygingslys

Anleggsleder Rolf Knutsen inspiserer arbeidet med innflygingslysene. Foto: Jan Morten Myklebust
Anleggsleder Rolf Knutsen inspiserer arbeidet med innflygingslysene. Foto: Jan Morten Myklebust
(23.08.2016) Montering av innflygingslys
Arbeidet med å montere innflygingslysene på flyplassen er nå kommet godt i gang. Flyplassen får en innflygingslysrekke på 150 meter i hver baneende.

Det er 30 meter mellom lysene i forlengelsen av senterlinjen og en tverrbar er plassert 150 meter fra terskel. På de 4 ytterste lysmastene i forlengelsen av senterlinjen er det montert flashlys (running rabbit). 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.