Ønsker å etablere flyskole

Per Sture fra Aviation Flight Training Academy. Foto: Jan Morten Myklebust
Per Sture fra Aviation Flight Training Academy. Foto: Jan Morten Myklebust
(11.08.2016) Ønsker å etablere flyskole
Det ble nylig avholdt møte mellom Arendal lufthavn, Gullknap AS og Per Sture fra Aviation Flight Training Academy. Bakgrunnen for møtet er at Aviation Flight Training Academy ønsker å etablere en flyskole i Norge og at Gullknapp kan være et egnet sted for dette.

Per Sture kunne fortelle at selskapet hans med base i Latvia også har flyskoler i Finland, Østerike og Spania. Ledelsen i lufthavnselskapet er positive til prosjektet og vil nå se på muligheter for å skaffe til veie de lokaliteter som flyskolen trenger.   
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.