Jetfly måtte ha starthjelp

Lastebil med starthjelp til jetfly. Foto: Morten Hegland
Lastebil med starthjelp til jetfly. Foto: Morten Hegland
(08.08.2016) Jetfly måtte ha starthjelp
Et lite jetfly som skulle fly fra Arendal lufthavn, Gullknapp til USA måtte ha starthjelp av en lastebil.

Flyet måtte ha 24 volt for å lade opp batteriene sine. Firmaet Hegland & Hansen møtte opp på flyplassen med en lastebil som hadde egnet batteripakke. Oppladningen gikk greit og flyet foretok en vellykket avgang fra Gullknapp.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.