Container til nødstrømsaggregat

Container til nødstrømsaggregat. Foto: Rolf Knutsen
Container til nødstrømsaggregat. Foto: Rolf Knutsen
(08.08.2016) Container til nødstrømsaggregat
Ny container til nødstrømsaggregat er nå på plass like ved tårnet. Det er også asfaltert vei frem til containeren. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.