Såing på rullebaneskuldrene

Såing av gress på rullebaneskuldrene. Foto: Rolf Knutsen
Såing av gress på rullebaneskuldrene. Foto: Rolf Knutsen
(21.07.2016) Såing på rullebaneskuldrene
Denne uken ble det foretatt såing av gress på rullebaneskuldrene.

Dersom vi får bra temperaturer og noe nedbør bør gresset være synlig i løpet av noen uker.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.