Luftambulansen benytter flyplassen til trening

Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
(14.07.2016) Luftambulansen benytter flyplassen til trening
Luftambulansen benytter Arendal lufthavn, Gullknapp til trening.

Helikopteret er til daglig stasjonert på sykehuset i Arendal og flyturen til Gullknapp er kort.

På flyplassen får mannskapet trent jevnlig slik at de er godt forberedt på de utfordringer som venter dem når de skal ut på oppdrag.    
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.