Montering av rullebanekantlys

Rullebanekantlys. Foto: Rolf Knutsen
Rullebanekantlys. Foto: Rolf Knutsen
(08.07.2016) Montering av rullebanekantlys
Første rullebanekantlyset ble i dag montert på flyplassen. I løpet av neste uke vil trolig alle rullebanekantlysene være montert.

Fra før er det montert lys på senterlinje og siktepunkt på rullebanen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.