Redningsutstyr på plass

Redningscontainer. Foto: Rolf Knutsen
Redningscontainer. Foto: Rolf Knutsen
(07.07.2016) Redningsutstyr på plass
Redningscontainer løftes på plass. Foto: Ole Kjell Fareth
Redningscontainer løftes på plass. Foto: Ole Kjell Fareth
En container med diverse redningsutstyr er nå plassert på flyplassen. Dette var et krav som Luftfartstilsynet satte etter sin befaring av flyplassen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.