Montering av senterlinjelys

Kay som jobber med senterlinjelys. Foto: Rolf Knutsen
Kay som jobber med senterlinjelys. Foto: Rolf Knutsen
(05.07.2016) Montering av senterlinjelys
Mathias som trekker kabler. Foto: Rolf Knutsen
Mathias som trekker kabler. Foto: Rolf Knutsen
Firmaet Andreassen & Aastveit A/S har fått jobben med å montere rullebanebelysningen på flyplassen.

I dag jobber de med montering av senterlinjelys og lys på siktepunktene på rullebanen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.