Montering av utstyr i tårnet

Prosjektleder Hans Jørgen Bugge (til venstre) og byggeleder Robert Mandal. Foto: Jan Morten Myklebust
Prosjektleder Hans Jørgen Bugge (til venstre) og byggeleder Robert Mandal. Foto: Jan Morten Myklebust
(27.06.2016) Montering av utstyr i tårnet
Avinor skal stå for montering av teknisk utstyr i det nye tårnet på flyplassen. Prosjektleder Hans Jørgen Bugge og byggeleder Robert Mandal skal se til at arbeidet blir utført på beste måte.

Avinor starter arbeidet sitt i september d.å.

Vårt mål er at AFIS-tjenesten på flyplassen skal være operativ fra 02. mars 2017.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.