Asfaltering ved terskellys

Asfaltering ved terskellys. Foto: Rolf Knutsen
Asfaltering ved terskellys. Foto: Rolf Knutsen
(24.06.2016) Asfaltering ved terskellys
Det pågår i dag asfaltering rundt terskellysene på rullebanen. Etter at Luftfartstilsynet hadde befaring av rullebanen ble det bestemt at en skulle ha 5 terskellys på hver side av rullebanen. Dette gjelder i begge baneender.

Forskriften for liten flyplass (BSL E 3-3) sier at det skal være 3 terskellys. Grunnet fremtidig ruteflyging ville Luftfartstilsynet at rullebanen på Gullknapp skulle ha 5 terskellys. Det er nå montert 5 terskellys på hver side av rullebanen i begge ender. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.