Tok flysertifikat på Arendal lufthavn, Gullknapp

Bernard Rønning (elev) og instruktør Arne Ribe. Foto: Hans Edvard Sunde.
Bernard Rønning (elev) og instruktør Arne Ribe. Foto: Hans Edvard Sunde.
(23.06.2016) Tok flysertifikat på Arendal lufthavn, Gullknapp
21. juni 2016 fløy Bernard Rønning oppflyging med Arne Ribe fra Gullknapp.

Bernard har vært elev i Uglen flyklubb. Uglen flyklubb har holdt teorikurs på Gullknapp og har plassert en Piper Cherokee på flyplassen. Piperen har vært brukt til skoleflyging.

Arne Ribe fra Grimstad er Luftfartstilsynets kontrollant og Bernard, som er fra Rykene, skulle fly opp etter fullført PPL-program. 

Ribe godkjente Bernard Rønnings flyging. Dermed ble Bernard den tredje personen i historien som fikk PPL-flysertifikat på Gullknapp. Samtidig er han den tredje eleven i Uglen flyklubb som har fått PPL-sertifikat.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.