Generalforsamling

Generalforsamling. Foto: Rolf Knutsen
Generalforsamling. Foto: Rolf Knutsen
(17.06.2016) Generalforsamling
Torsdag 16. juni ble det avholdt generalforsamling i Arendal lufthavn, Gullknapp AS. Generalforsamlingen ble avholdt på Bøylefoss. 98,31% av aksjene var representert.

Det nye styret består nå av Sverre Valvik, styreformann, Robert C. Norli, nestformann, Ove Gundersen, Frode Foss og Harald Eriksen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.