Forslag til nye VFR rapporteringspunkter

(16.06.2016) Forslag til nye VFR rapporteringspunkter
Vi har engasjert Avinor AS til å hjelpe oss med å utarbeide et nytt VFR-kart for Gullknapp. I forslaget foreligger det en del nye rapporteringspunkter. Kartet vil bli kunngjort i AIP NORGE i nær fremtid.

Avinor AS hjelper oss også med å utarbeide SID og STAR karter samt innflygingskarter basert på bruk av GPS. Kartene vil være ferdigprodusert og klar for kunngjøring i begynnelsen av mars 2017. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.