Søknad om godkjenning som leverandør av AFIS-tjeneste

Tårnet på Gullknapp. Foto: Jan Morten Myklebust
Tårnet på Gullknapp. Foto: Jan Morten Myklebust
(16.06.2016) Søknad om godkjenning som leverandør av AFIS-tjeneste
Arendal lufthavn, Gullknapp AS søker nå Luftfartstilsynet om godkjenning for å kunne levere AFIS-tjeneste på flyplassen. 

Om alt går som planlagt forventer vi å kunne bli sertifisert som godkjent leverandør av AFIS-tjeneste senest innen starten av mars 2017.

Selskapet kommer til å ansette 2 AFIS-fullmektiger som skal bemanne tårnet på flyplassen. Intervju med aktuelle kandidater pågår i disse dager.

Utdanning finner sted på Entry Point North (EPN) i Malmø.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.