Teknisk/operativ godkjenning

Luftfartstilsynet på befaring. Foto: Jan Morten Myklebust
Luftfartstilsynet på befaring. Foto: Jan Morten Myklebust
(02.06.2016) Teknisk/operativ godkjenning
Luftfartstilsynet foretok befaring av flyplassen 27. april i år. Etter befaringen fikk vi tilsendt en revisjonsrapport hvor det gikk frem at Luftfartstilsynet hadde funnet 5 avvik. Avvikene gjaldt utbedring av sikkerhetsområdet langs rullebanen, flytting av vindpølse, utarbeiding av en flyplasshåndbok, kontroll av brannslokkeapparater samt anskaffelse av noe redningsutstyr.

Vi har nå svart Luftfartstilsynet at avvikene vil bli lukket senest innen utgangen av august i år. Vi forventer så at Luftfartstilsynet gir oss en teknisk/operativ godkjenning av flyplassen innen kort tid. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.