Mange søkere til stilling som AFIS-fullmektig

Tårnet på flyplassen. Foto: Jan Morten Myklebust
Tårnet på flyplassen. Foto: Jan Morten Myklebust
(30.05.2016) Mange søkere til stilling som AFIS-fullmektig
Mange ønsker jobb som AFIS-fullmektig på Arendal lufthavn,Gullknapp. Hele 22 søknader kom inn innen søknadsfristen gikk ut. Mange av søkerne er godt kvalifiserte for stillingen.

Vi skal i denne omgang tilsette 2 AFIS-fulmektiger. Disse skal bemanne tårnet på flyplassen og ta seg av lufttrafikktjenesten. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju i nær fremtid. 

Vakthavende AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone rundt den enkelte flyplass, samt holde kontroll med bakketrafikken. Dette innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flyginger. I tillegg inngår også værobservasjonstjeneste, alarmtjeneste og bistand til redningstjenesten når dette er nødvendig.

Arbeidet er variert og stiller krav til selvstendighet, initiativ og samarbeidsevne. Tjenesten er lagt opp som skifttjeneste, og arbeidet passer like godt til kvinner som for menn.

  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.