Montering av terskellys

Montering av nye terskellys. Foto: Rolf Knutsen
Montering av nye terskellys. Foto: Rolf Knutsen
(29.05.2016) Montering av terskellys
En jobber nå med montering av nye terskellys. Etter at Luftfartstilsynet hadde inspisert flyplassen kom det frem at en skulle ha 5 terskellys på hver side av rullebanen i begge innflygingsretninger. Under inspeksjonen var det bare montert 3 terskellys på hver side av rullebanen i begge innflygingsretninger. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.