Arbeide på rullebanen

Arbeide på rullebaneskulder. Foto: Rolf Knutsen
Arbeide på rullebaneskulder. Foto: Rolf Knutsen
(19.05.2016) Arbeide på rullebanen
Ferdig arbeide på rullebaneskulder. Foto: Rolf Knutsen
Ferdig arbeide på rullebaneskulder. Foto: Rolf Knutsen
Det pågår nå arbeide i overgangen mellom rullebane og rullebaneskulder. I denne forbindelse er det en del maskinarbeider og transport på og ved rullebanen.

Arbeidene pågår fra kl. 07.00 til kl. 16.00 mandag-fredag og rullebanen rengjøres hver dag. Arbeidene vil pågå til og med uke 27.

Lokal flyklubb kan avtale direkte med de som jobber på banen vedr. flyaktivitet innfor angitt arbeidstid.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.