Produksjon av jord

Produksjon av jord. Foto: Jan Morten Myklebust
Produksjon av jord. Foto: Jan Morten Myklebust
(05.05.2016) Produksjon av jord
Det pågår nå en stor produksjon av jord på Arendal lufthavn, Gullknapp. Det er elever fra Sam Eyde videregående skole avd. bygg og anleggsteknikk som står for jordproduksjonen. Jorden skal legges ut på rullebaneskuldrene.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.