Brukermøte

Brukermøte. Foto: Jan Morten Myklebust
Brukermøte. Foto: Jan Morten Myklebust
(04.05.2016) Brukermøte
Kake. Foto: Jan Morten Myklebust
Kake. Foto: Jan Morten Myklebust
Arendal lufthavn, Gullknapp AS arrangert nylig møte med alle brukerne av flyplassen. Det var godt fremmøte.

På møtet fikk deltakerne en orientering om den videre utbyggingen av flyplassen. Bruk av flyplassen samt diverse prosedyrer og HMS ble diskutert. Samtlige av møtedeltakerne kunne bekrefte at de hadde stor glede av å kunne benytte Gullknapp. Alle aktørene prioriterte sikkerhet og tok hensyn til de andre brukerne av Gullknapp.

Lufthavnadministrasjonen avholder regelmessige brukermøter for å sikre at aktiviteten på flyplassen foregår på en sikker og effektiv måte.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.