Besøk av Luftfartstilsynet

Senior flyplassinspektør Per ivar Østensen. Foto: Jan Morten Myklebust
Senior flyplassinspektør Per ivar Østensen. Foto: Jan Morten Myklebust
(28.04.2016) Besøk av Luftfartstilsynet
Senior flyplassinspektører fra Luftfartstilsynet. Per Ivar Østensen (til venstre) og Sverre Vebjørn Kjerpeseth. Foto: Jan Morten Myklebust
Senior flyplassinspektører fra Luftfartstilsynet. Per Ivar Østensen (til venstre) og Sverre Vebjørn Kjerpeseth. Foto: Jan Morten Myklebust
Arendal lufthavn, Gullknapp hadde 27. april besøk av Luftfartstilsynet i forbindelse med at flyplassen har søkt om teknisk/operativ godkjenning. Senior flyplassinspektør Per Ivar Østensen og Sverre Vebjørn Kjerpeseth foretok inspeksjonen.

Inspektørene var svært fornøyd med utformingen av flyplassen. Som småflyplass er standarden veldig bra. Det er ikke noe som tilsier at Gullknapp ikke får godkjenning som småflyplass sier de 2 inspektørene.

Noe anleggsarbeide må uføres på rullebaneskuldrene. Flyplassadministrasjonen vil igangsette dette arbeidet snarest og en forventer at teknisk/operativ godkjenning for visuelle flyginger (VFR) i dagslys vil kunne foreligge i løpet av kort tid. Så snart rullebanebelysningen er på plass vil den teknisk/operative godkjenningen også gjelde for visuell flyging (VFR) i mørket.

Teknisk/operativ godkjenning for instrumentflyging (IFR) vil først foreligge når innflygingsprosedyrer basert på bruk av satellitt foreligger og når tårnet (AFIS) er bemannet.   
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.