Konsesjonssøknad på høring

(06.12.2012) Luftfartstilsynet har nå sendt konsesjonssøknaden for Arendal lufthavn, Gullknapp AS ut på høring. Høringsinstanser er kommunene Arendal og Froland samt Aust-Agder fylkeskommune.
I tillegg kommer Fylkesmannen i Aust-Agder samt NHO Luftfart og Avinor. Luftfartstilsynet har signalisert at det er Samf.dep. som kommer til å ta den endelige beslutningen i saken. Dersom alt går greit kan vi forvente en tilbakemelding på konsesjonssøknaden vår i løpet av våren/sommeren 2013.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.