Nyhetsarkiv

Velg år:

[ 2019 ] [ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2012 ]

Nyhetsarkiv for 2012:
06.12.2012Konsesjonssøknad på høring
[ Gå til nyhetsoversikt ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.