By Beekachu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67532761
(14.04.2019) OSM Aviation Academy har bestilt 60 nye elektriske fly
Flytryggingsmøte. Foto: Rolf Knutsen
(11.04.2019) Flytryggingsmøte
Teksturmåling. Foto: Rolf Knutsen
(11.04.2019) Teksturmåling av rullebanen
Elever på OSM Aviation Academy. Foto: Ole Kjell Fareth
(11.04.2019) OSM Aviation Academy har fått NOKUT godkjenning
LN-AZF. Foto: Ole Kjell Fareth
(05.04.2019) OSM Aviation Academy har flyparken
Glade flyeiere. Foto: Ole Kjell Fareth
(05.04.2019) Nytt fly på Arendal lufthavn, Gullknapp
Flysimulator. Foto: Brynjulf Hansen
(25.03.2019) Flysimulatoren er nå på plass i hangar
Flysimulator. Foto: Brynjulf Hansen
(22.03.2019) OSM Aviation Academy har fått ny flysimulator


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.