Snøfresing ved PAPI. Foto: Jan Morten Myklebust
(09.03.2017) Brøyting på Gullknapp
Nytt kontrollsystem (OLA) for drift og vedlikehold av rullebanebelysning. Foto: Jan Morten Myklebust
(09.03.2017) Nytt kontrollsystem for drift og vedlikehold av rullebanebelysning
Leif Olsen på EPN i Malmø. Foto : EPN
(23.02.2017) Leif Olsen drar til Stord lufthamn på opplæring
Instrumentbelysning i tårn. Foto: Leif Olsen
(23.02.2017) Belysning i tårnet
Peiler(VDF) er nå montert. Foto: Anders
(22.02.2017) Montering av peiler (VDF)
Brøyting. Foto: Rolf Knutsen
(10.02.2017) Brøyting på flyplassen
Sweeper. Foto: Ole Kjell Fareth
(17.01.2017) Vintervedlikeholdsutstyr på plass
Luftambulansen trener på Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth
(17.01.2017) Luftambulansen trener på Gullknapp


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.