Flytur til Stord. Foto: Jan Morten Myklebust
(16.03.2018) Brannbil til Gullknapp
Bossbøtter for FOD. Foto. Jan Morten Myklebust
(16.03.2018) FOD på Arendal lufthavn, Gullknapp
Hurvenes sin nye traktor. Foto: Rolf Knutsen
(16.03.2018) Ny traktor
Brøyting på Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth
(09.03.2018) Mye brøyting på flyplassen i vinter
Besøk fra MI. Foto: Leif Olsen
(05.03.2018) Besøk fra Meteorologisk Institutt
Vinter på Gullknapp. Foto: Leif Olsen
(16.02.2018) Vinter på Arendal lufthavn, Gullknapp
Klargjøring av tomt. Foto: Ole Kjell Fareth
(12.02.2018) Klargjøring av ny hangartomt til OSM sin flyskole
Luftambulansen. Foto: Jan Morten Myklebust
(12.01.2018) Luftambulansen trener på Gullknapp


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.