Espen Høiby (til venstre) og ordfører Ove Gundersen i Froland kommune. Foto: Ole Kjell Fareth
(24.05.2019) Flott åpning av OSM Aviation Academy på Gullknapp
Nytt skolefly. Foto: Ole Kjell Fareth
(20.05.2019) Nytt skolefly til OSM Aviation Academy
Kontorbrakke. Foto: Jan Morten Myklebust
(12.05.2019) Ny kontorbrakke for AFIS-tjenesten
Ny feiekost montert på hjullaster. Foto: Jan Morten Myklebust
(12.05.2019) Ny feiekost
Gjengen fra KVS Technologies og Agder Energi som testet dronen. Foto: Jan Morten Myklebust
(11.05.2019) Testing av drone på Arendal lufthavn, Gullknapp
Flysimulator. Foto: Ole Kjell Fareth
(26.04.2019) Flysimulatoren til OSM Aviation Academy er nå tatt i bruk
Besøkende fly. Foto: Ole Kjell Fareth
(24.04.2019) Påskebesøk
By Beekachu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67532761
(14.04.2019) OSM Aviation Academy har bestilt 60 nye elektriske fly


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.