EL-fly. Foto: Ole Kjell Fareth
(16.08.2018) EL-fly til Gullknapp
Svein Harberg (H), Åshild Bruun-Gundersen (FRP) og statssekretær Brage Baklien(SD) Foto: Baard Larsen, Frolendingen
(16.08.2018) Besøk fra Samferdselsdepartementet
Natt på Gullknapp. Foto : Christoffer Olsen
(29.06.2018) TAF for ENGK
Luftambulansen. Foto: Jan Morten Myklebust
(25.06.2018) Luftambulansen trener på Arendal lufthavn, Gullknapp
Generalforsamling. Foto: Jan Morten Myklebust
(31.05.2018) Generalforsamling i Arendal lufthavn, Gullknapp AS
(31.05.2018) Program Gullknapp Airshow 2018
(29.05.2018) Praktisk info. for besøkende fly til Gullknapp Airshow 2018
2. stk vampire og en MIG-15 jagerfly.
(16.05.2018) Mange spennende fly og helikopter kommer til Gullknapp Airshow


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.