Tårn og inspeksjonsbil. Foto: Ole Kjell Fareth
(28.11.2018) Statsstøtte til Arendal lufthavn, Gullknapp AS
Drone. Foto: Jan Morten Myklebust
(28.11.2018) Dronekonferanse i Oslo
Gullknapp har kvalitetene som passer et test- og kompetansesenter for droner, synes (fra venstre) Anders Martinsen (droneorganisasjonen UAS Norway), Svein Are Folgerø (Agder Energi Nett), Geir Roland (MacGregor Norway), Rune Schlanbusch (forskningsinstituttet NORCE) og Torkil Mogstad (Arendals Fossekompani / Arendal Lufthavn Gullknapp).
(16.11.2018) Arendal lufthavn, Gullknapp som fremtidig droneflyplass ?
Brøytekurs. Foto: Rolf Knutsen
(09.11.2018) Brøytekurs
Redningsutstyr. Foto: Brynjulf Hansen
(26.10.2018) Utplassering av redningsutstyr
Tank for brannvann. Foto: Rolf Knutsen
(23.10.2018) Tanker for brannvann er nå ankommet Arendal lufthavn, Gullknapp
Hjullaster. Foto: Ole Kjell Fareth
(16.10.2018) Ny hjullaster
Kjjemikalieutlegger for Aviform. Foto: Ole Kjell Fareth
(16.10.2018) Ny utlegger for kjemikalier til avising av rullebanen


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.