Vinter på Gullknapp. Foto: Leif Olsen
(16.02.2018) Vinter på Arendal lufthavn, Gullknapp
Klargjøring av tomt. Foto: Ole Kjell Fareth
(12.02.2018) Klargjøring av ny hangartomt til OSM sin flyskole
Luftambulansen. Foto: Jan Morten Myklebust
(12.01.2018) Luftambulansen trener på Gullknapp
Møte med piloter. Foto: Leif Olsen
(12.01.2018) Møte med piloter
Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
(11.01.2018) Møte med nødetatene
Brøyting. Foto: Jan Morten Myklebust
(11.01.2018) Brøyting
(08.01.2018) Sprengning på Arendal lufthavn, Gullknapp
(22.12.2017) God Jul


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.