Asfaltering ved hovedport. Foto: Brynjulf Hansen
(05.09.2019) Asfaltering ved hovedport
Merking av rullebane. Foto: Brynjulf Hansen
(06.08.2019) Merking av rullebane
Ny hjullaster og snøfreser. Foto: Brynjulf Hansen
(29.06.2019) Ny hjullaster og snøfreser
Testflyging av peiler (VDF). Foto: Brynjulf Hansen
(26.06.2019) Testflyging av peiler (VDF)
Lars i tårnet. Foto : Leif Olsen
(17.06.2019) Arbeidsuke på Arendal lufthavn, Gullknapp
Kontorbrakke for AFIS. Foto: Jan Morten Myklebust
(28.05.2019) Ny kontorbrakke for AFIS-tjenesten
Klipping av gress. Foto: Jan Morten Myklebust
(28.05.2019) Klipping av gress på rullebaneskuldrer
Espen Høiby (til venstre) og ordfører Ove Gundersen i Froland kommune. Foto: Ole Kjell Fareth
(24.05.2019) Flott åpning av OSM Aviation Academy på Gullknapp


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.