Brannstasjon og garasje. Foto: Jan Morten Myklebust
(06.12.2017) Ny brannstasjon og garasje
Fly og motorsykkel på Gullknapp. Foto: Svein Fosseli
(06.12.2017) Vakkert bilde
Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
(30.11.2017) Luftambulansen trener på Gullknapp
Inspeksjonsbil. Foto: Simarud
(29.11.2017) Lysbjelke og lyskastere montert på inspeksjonsbil
(27.11.2017) Værstasjonen blir fjernet
Kurs i bruk av AVRB. Foto: Ole Kjell Fareth
(27.11.2017) Kurs i bruk av AVRB (friksjonsmåling)
Spennende med fly. Foto: Ole Kjell Fareth
(27.11.2017) Barnebursdag på Arendal lufthavn, Gullknapp
Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger. Foto: Rolf Knutsen
(13.11.2017) Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.