Vinter på Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth
(18.02.2019) Arendal lufthavn, Gullknapp AS tatt opp som medlem i NHO Luftfart
Droneseminar. Foto: Jan Morten Myklebust
(14.02.2019) Droneseminar
Sweeper. Foto: Jan Morten Myklebust
(05.02.2019) Mye snø på flyplassen
Kontroll av PAPI. Foto: Rolf Knutsen
(15.01.2019) Kontroll av PAPI
Luftambulansen. Foto: Leif Andre Moland
(08.01.2019) Luftambulansen trener på Arendal lufthavn, Gullknapp
(21.12.2018) God Jul
Hjullaster. Foto: Rolf Knutsen
(19.12.2018) Foliering av ny hjullaster
Juleavslutning. Foto: Rolf Knutsen
(19.12.2018) Juleavslutning


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.