Etterlyser behandling av konsesjonssøknaden

0

Etterlyser behandling av konsesjonssøknaden

Lufthavnselskapet har i dag sendt en mail til Samferdselsdepartementet der en ber om svar på når tid konsesjonssøknaden for Arendal lufthavn, Gullknapp skal behandles. Det er nå snart et år siden konsesjonssøknaden ble sendt til Luftfartstilsynet. Det er Samferdselsdepartementet som skal ta endelig avgjørelse i saken.

En er kjent med at NHO Luftfart har sendt et nytt brev til Samf.dep. der de mener at tildeling av konsesjon til Arendal lufthavn, Gullknapp vil ha store konsekvenser for flytrafikken på Kristiansand lufthavn, Kjevik og Sandefjord lufthavn, Torp. NHO Luftfart mener at konsesjonssøknaden mangler nødvendige utredninger og analyser.

Fra Luftfartstilsynet foreligger det en positiv innstilling på konsesjonssøknaden.